Nauczyciele

Nauczyciel Przedmiot Klasa
Marta Brożyna wychowanie przedszkolne 0
Beata Banaś edukacja wczesnoszkolna I a
Honorata Filipiak-Dydyna język polski VII b
Bożena Galimska edukacja wczesnoszkolna  I b
Danuta Galimska matematyka  
Sylwia Gorzelanny język angielski  
Mariola Grobelna przyroda  
Jerzy Grzeczkowicz zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe   VI b
Ilma Hawran-Kobeszko wychowanie fizyczne IV a
Katarzyna Hilbrycht  edukacja wczesnoszkolna III b
Jan Kaniecki wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna VII a
Grzegorz Klimek chemia, fizyka  
Jakub Kobeszko wychowanie fizyczne VI a
Ks. Krzysztof Kobiela religia  
Lucyna Kucała historia  
Piotr Kułak biologia, informatyka, plastyka  kl. IV b
Marzanna Matasek język polski  
Dorota Pajęcka edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja III a
Joanna Piercewicz historia  
Wiesława Pluta rewalidacja, świetlica  
Sławomir Rostek geografia  
Zofia Rusiniak język polski, świetlica  
Przemysław Rutkowski  muzyka  
Katarzyna Rygiel matematyka V a
Jolanta Sienkiewicz język angielski  
Monika Stanulewicz język niemiecki IV b
Ewa Tarbaj religia  
Irena Wąsowicz biblioteka, swietlica  
Małgorzata Ziara matematyka  
    0

Dodaj komentarz